วัน
ชม
นาที
วินาที
ตัวละครนี้ยังอยู่ ซื้อได้ตามปกติ พร้อมส่ง เปลียนพาสได้ 100%

รายละเอียด

✔️ LV 150.
👉 ปืนส้ม : 3 กระบอก
👉 ปืนม่วง : 18 กระบอก
👉 ปืนฟ้า : 91กระบอก
👉 ปืนเชียว : 95กระบอก
👉 ปืนพกม่วง : 7กระบอก
👉 ปืนพกกับมีดฟ้า : 17กระบอก
👉 ตัวละครสีม่วง : 15 ตัว
👉 ตัวละครสีเขียว : 5 ตัว
👉 ระเบิดม่วง : 2
👉 ระเบิดฟ้า : 14
👉 ระเบิดเขียว : 20
👉 ระเบิดควัญ : เพียบตามรูป

🔥 ปืนส้ม : 3 กระบอก 🔥
– AK114 Holidays
– S36 Phobos
– Pharo Dream Crystal
🔥 ปืนม่วง : 18 กระบอก 🔥
– Arctic 50 Black Gold
– AK47 Tank
– PDW-57 Royal Crimson
– HBRa4 Dragon Dance
– ICR-1 Dark Matter
– RUS-79U Viking
– Type 25 Geometry
– HG 40 LAVA
– HS0405 Tank
– BY15 Red Action
– AK-47 Red Action
– M4 CQB
– DL Q33 Red Action
– Locus Cosmos
– Chicom CQB
– Razorback Dark Metter
– LK24 Viking
– AK117 Medieval
🔥 ปืนฟ้า : 91กระบอก 🔥
– AK-47 Task Force 141
– HS2126 Balloons
– ASM10 Raacing Stripes
– HG40 Brambles
– ASM10 Ribbon Explosin
– ASM10 Electric
– M16 Evil Clown
– Striker Amathyst
– Sytiker Jubokko
– HS2125 Deck of Spades
– Type 24 Deep Sark- BY15 Snowflakes
– AK47 Red Dragon
– Chicom Aurora Borealis
– M21 EBR Metai Note
– Arctic .50 Lunar New Year
– AK117 MacTavish
– HS2126 Mardi Gras
– GY15 Lunar New Year
– AK47 Glacier
– BY15 1001 Noghts
– M4 Dream Glacier
– BK57 Mardu Gras
– M4 G-Series
– ASM10 Abomination
– ASM10 Silent Forest
– BK57 Ancient Runes
– M4 Aurira Borealis
– M16 Linar New Year
– Hs0405 Acrien Rines
– Triker Lightways
– Type 24 April Fools Day
– Type 25 Pinstripes
– M16 Mardi Gras
– M4 Blue Sky
– HS0405 Aurora
– BY15 Brambles
– HS0405 Lunar New Year
– BK57 Evil Chip
– UK24 Suevival
– LK24 Metal Note
– MSMC Ancient Runes
– M4LMG Crimoon
– PDW57 Mardi Gras
– LK24 Ukiyo-e
– LK24 1001 Night
– M4LMG Jybokko
– XPR50 Ancient Runes
– XPR50 Aprill Fools Day
– XPR50 Alaska
– RPD Colllour Burst
– XPR50 Aurora Boreals
– Arctic .50 Glacier
– Chicom Irradiated Amethyst
– Chicom Headless Rlaer
– DL Q33 Pulsar
– DL Q33 Mardi Gras
– UL756 Aurora Bareals
– S36 Brambles
– PDW57 April Force Day
– RUS-79U Dawm
– M4LMG 1001 Night
– RUS-79U Mardi Gras
– DL Q33 deep Shark
– Chicom Yellow Triangle
– PDW-57 Ukiyo-e
– RPD Magic Bull Locus Yellow Snake
– S36 Magical Eye
– S36 Evill Clown
– RUS-79 Abomnation
– S36 Deep Shark
🆙 และอื่นๆ

🔥 ปืนเชียว : 95กระบอก 🔥
– ASM10 Neon Tiger
– ASM10 Yellow Snow
– M4 Zooble
– DL Q33 Jack Frost
– AK117 Reindeer
– AK47 Jingle Bells
– M4 Blue Graffiti
– LK24 Meteors
– AK117 Hearts
– Type 24 Reindeer
– LK24 Hearts
– XPR-50 Hearts
– M16 Stained Glass
– M21 EBR Reindeer
– UL736 Meteors
🆙 และอื่นๆ
🔥 ปืนพกม่วงกับมีด : 7กระบอก 🔥
– Axe Lava
– J358 Abamination
– J358 Phobos
– Knife Color Spectrum
– Ice Axe Snattered
🆙 และอื่นๆ

🔥 ปืนพกกับมีดฟ้า : 17กระบอก 🔥
– Knife Lunar New Year
– MW11 Star Camo
– Knife Brambles
– Knife Pulsar
– MW11 Mactavish
– MW11 Mardi Gras
– J358 Snowflakes
– SMRS Yellow Snake
– Knife Fire Forged
🆙 และอื่นๆ

🔥 ตัวละครสีม่วง : 15 ตัว 🔥
– Captain Price
– Ruin Jada
– Alex Mason
– Urban Tracker
– Ghost
– Seraph Freak Show
– Firebreak Carrot Thief
– Nomad Garden
– FTL
– Soap
– Phantom
– Prophat Brown Wood
– Ghost Plasma
🆙 และอื่นๆ

🔥 ตัวละครสีเขียว : 5 ตัว 🔥
– Special Ops 3 – Arctic
– Special Ops 5
– Special Ops 3 Winter
– Nomad Jumgle
– Battery Arctic
🆙 และอื่นๆ

🔥 ระเบิดม่วง : 2 🔥
– Flag Grenade – Iadialed Ameth
– Flag Grenade – Snow
🆙 และอื่นๆ

🔥 ระเบิดฟ้า : 14 🔥
– Trip Pulsar
– Trip Mine
– Frag Grenade Red Dragon
– Frag Grenade G-Series
🆙 และอื่นๆ

🔥 ระเบิดเขียว : 20 🔥
– Frag Grenade Easter 20
– Frag Grenade Red
– Sticky Grenade Bats
🆙 และอื่นๆ

🔥 ระเบิดควัญ : เพียบตามรูป 🔥

อีเมล์ garena  : ไม่ยืนยันเมล์เบอร์ garena : ไม่ยืนยันเบอร์รหัสผ่าน garena : แก้ไขได้ทันที่

cod – call of dudy รหัสcod ไอดีcod โค้ดcod รหัสcall of dudy ไอดีcall of dudy

cod – call of dudy รหัสcod ไอดีcod โค้ดcod รหัสcall of dudy ไอดีcall of dudy โค้ดcall of dudy Garena Call of Duty Mobile รหัสcall of duty ไอดีcall of duty โค้ดcall of duty สกิน call of duty รหัสcod ไอดีcod ขายรหัสcod ขายไอดีcod รหัสเกม